SEASON PREPARATION SALE – Min. 25% rabatu na wybrane produkty KUP TERAZ

Polityka prywatności naszej firmy Topforsport s.r.o.

Poniższe zasady ochrony danych osobowych dotyczą działalności gospodarczej spółki Topforsport sro, REGON 292 13 291, z siedzibą Lazaretní 4298/11a, 615 00 Brno, wpisanej do rejestru handlowego prowadzonego przez Sąd Okręgowy w Brnie, Sekcja C, Teczka 66187 (dalej jako Topforsport sro). Niniejsze zasady dotyczą całej działalności sklepu internetowego prowadzonego przez Topforsport s.r.o. - 11teamsports.pl (zwane dalej łącznie sklepami internetowymi lub sklepem internetowym) i ich odpowiednie części są również ważne w kontaktach z klientami w Topforsport s.r.o.

Topforsport s.r.o. jest administratorem danych osobowych klientów i użytkowników sklepów internetowych oraz sklepów stacjonarnych prowadzonych przez Topforsport s.r.o. w rozumieniu Ustawy o ochronie danych osobowych (UODO) i Rozporządzenia.

Adres dostawy: Lazaretní 4298/11A, 615 00 Brno-Židenice

Numer telefonu: +48618800495

Kontakt e-mailowy: info@11teamsports.pl

Zasady ochrony danych osobowych dotyczą klientów i użytkowników sklepów internetowych lub stacjonarnych sklepów Topforsport s.r.o., którzy są osobami fizycznymi.

1. Konto użytkownika

W każdym ze sklepów internetowych obsługiwanych przez Topforsport s.r.o. masz możliwość zarejestrowania się jako nowy klient/użytkownik, dzięki czemu możesz czerpać wiele korzyści. Konieczne jest podanie wymaganych danych w formularzu rejestracyjnym, w szczególności imię, nazwisko, adres, numer telefonu oraz adres e-mail kontaktowy. Wysyłając te informacje i potwierdzając wysłaną wiadomość e-mail, zostanie utworzone konto użytkownika. Niniejszym przekazujesz Topforsport s.r.o. dane osobowe i wyrażasz zgodę na ich przetwarzanie, o czym zostałeś poinformowany przy wypełnianiu formularza rejestracyjnego i wysyłaniu go.

Aby uzyskać dostęp do konta użytkownika, konieczne jest wybranie nazwy użytkownika i hasła. Prosimy o ich wybór w taki sposób, aby w jak największym stopniu uniemożliwić ich nieuprawnionemu użyciu przez osoby trzecie. Chociaż dokładamy wszelkich starań, aby chronić Twoje dane osobowe w jak największym stopniu, nie możemy już zweryfikować, czy to Ty logujesz się na swoje konto, używając poprawnych danych logowania. W przypadku niewłaściwego wykorzystania Twoich danych do logowania, osoba, która nadużyła danych uzyska dostęp do Twoich danych osobowych podanych podczas rejestracji. Dlatego zachowaj dane logowania do konta użytkownika w tajemnicy. W przeciwnym razie Topforsport s.r.o. nie ponosi odpowiedzialności za niewłaściwe wykorzystanie konta użytkownika lub danych w nim zawartych przez osoby trzecie.

Informacje podane podczas rejestracji muszą być prawdziwe i kompletne. Możemy anulować konto, w przypadku którego użyto fałszywych lub niepełnych informacji, bez żadnego odszkodowania. Możemy również anulować konto użytkownika, które narusza prawo lub dobre obyczaje. W przypadku zmiany Twoich danych zalecamy dokonanie natychmiastowej korekty konta użytkownika lub skorzystanie z jednego z powyższych kontaktów, aby powiadomić nas o zmianie.

2. Ochrona danych osobowych

Realizując zamówienie, zakładając konto użytkownika, zapisując się do newslettera, komentując i oceniając towar lub korzystając z uprawnień wynikających z umowy kupna, przekazujesz Topforsport s.r.o. część swoich danych osobowych. Jak informujemy przy wprowadzaniu danych osobowych, w większości tych działań wyrażasz zgodę na przetwarzanie podanych danych osobowych w określonym zakresie i we wskazanych celach, w większości przypadków do momentu wyrażenia sprzeciwu na dalsze takie przetwarzanie. Zawsze musimy mieć prawny powód przetwarzania Twoich danych osobowych. W przypadku rejestracji w celu otrzymywania nowości i założenia konta użytkownika bez zamawiania towaru, taką prawną przyczyną jest Twoja zgoda na przetwarzanie Twoich danych, którą wyrażasz poprzez przesłanie wprowadzonych danych osobowych oraz pobranie linku z e-maila potwierdzającego. Jeżeli podajesz dane przy zamawianiu towarów, zwracaniu ich lub składaniu reklamacji, podstawą prawną ich przetwarzania jest fakt, że są nam one potrzebne do zawarcia umowy kupna i wypełnienia zobowiązań z niej wynikających. W niektórych przypadkach możemy przetwarzać część Twoich danych osobowych (np. adres e-mail) ze względu na nasz prawnie uzasadniony interes, którym jest głównie rozwój, promocja i doskonalenie naszej działalności.

Przetwarzając Państwa dane osobowe, postępujemy zgodnie z porządkiem prawnym Republiki Czeskiej, w szczególności ustawą nr 101/2000 Kod. o ochronie danych osobowych (dalej „UODO“), z późniejszymi zmianami oraz zgodnie z rozporządzeniem Parlament Europejski i Rada (UE). 2016/679, w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (dalej „Rozporządzenie”).

2.1 CZYM SĄ DANE OSOBOWE?

Dane osobowe to takie informacje, które przekazujesz nam w ramach realizacji zamówienia, rejestracji i innych czynności w jednym ze sklepów internetowych prowadzonych przez Topforsport s.r.o. lub na osobistym spotkaniu w sklepie stacjonarnym. Dane osobowe to wszelkie informacje, które identyfikują lub mogą zidentyfikować określoną osobę. Dane osobowe to w szczególności, ale nie wyłącznie, imię i nazwisko, zdjęcia, data urodzenia, adres e-mail oraz adres zamieszkania lub numer telefonu. Mogą to być jednak również mniej powszechne dane, jak np. numer konta, ponieważ można go również wykorzystać do identyfikacji konkretnej osoby.

Niektóre dane pozyskujemy automatycznie podczas Twojej wizyty w sklepie internetowym. Informacje te obejmują adres IP, typ przeglądarki, urządzenie i system operacyjny, czas i liczbę wejść do interfejsu internetowego, informacje uzyskane za pomocą plików cookie i inne podobne informacje. Należy pamiętać, że te dodatkowe dane możemy uzyskać nawet bez zakładania konta użytkownika i niezależnie od tego, czy robisz zakupy w sklepie internetowym, czy nie. Te dodatkowe dane pomagają nam określić pliki cookie, o których wykorzystaniu poinformowaliśmy Cię po wejściu na stronę sklepu internetowego.

Nie ma znaczenia, czy podajesz dane osobowe w Internecie, czy też zamawiając towar w sklepie. Jeżeli podajesz tam swoje dane osobowe lub chociażby podczas osobistego kontaktu z naszym pracownikiem w celu zamówienia towaru lub jego dostarczenia, poniższe informacje dotyczą Ciebie.

2.2 W jaki sposób wykorzystywane są dane osobowe?

Poprzez dane osobowe i inne umożliwiamy Ci dostęp do Twojego konta użytkownika i korzystanie z związanych z tym korzyści w ramach poruszania się po stronie sklepu internetowego. Są nam również potrzebne, jeśli zamawiasz u nas towar, abyśmy wiedzieli, z kim zawieramy umowę, jak dostarczyć towar do Ciebie oraz, jeśli to konieczne, abyśmy mogli się z Tobą skontaktować.

Używamy również danych do komunikacji związanej z zarządzaniem kontem użytkownika i do obsługi użytkowników. Dane mogą być wykorzystywane do ulepszania naszych usług, w tym do analizy zachowań użytkowników witryn sklepów internetowych obsługiwanych przez Topforsport s.r.o.

Dane mogą być również wykorzystywane w celach biznesowych i marketingowych, tj. do prowadzenia bazy danych klientów, zarejestrowanych użytkowników i subskrybentów wiadomości oraz do oferowania towarów i usług przez czas nieokreślony, nie dłużej jednak niż do czasu wniesienia sprzeciwu lub żądania usunięcia danych zasady objaśnione poniżej. Wysyłając zamówienie lub zakładając konto użytkownika wyrażasz zgodę na przesyłanie wiadomości biznesowych, o których informowaliśmy Cię przed podaniem danych osobowych.

Możesz również w dowolnym momencie odwołać swoją zgodę na wysyłanie wiadomości biznesowych i e-maili do celów marketingu bezpośredniego, wysyłając wiadomość e-mail na nasz kontaktowy adres e-mail lub za pośrednictwem łącza w wiadomości biznesowej.

2.3 Jak zarządzamy i przetwarzamy Twoje dane osobowe?

Firma Topforsport s.r.o. jest administratorem danych osobowych w rozumieniu UODO i Rozporządzenia i jest zarejestrowana w Urzędzie Ochrony Danych Osobowych pod numerem rejestracyjnym 00038046

Możemy powierzyć przetwarzanie Twoich danych osobowych i innych osobom trzecim jako podmiotowi przetwarzającemu. Procesor to osoba, której przekazujemy Twoje dane osobowe we wskazanym przez nas celu i ta ostatnia nie może ich arbitralnie traktować, ale zawsze tylko w sposób, który ustalimy. Może to być na przykład operator repozytoriów danych, w których przechowujemy Twoje dane osobowe.

Dane osobowe z zakończonych transakcji będą przetwarzane przez czas niezbędny do wykonania umowy kupna oraz zapewnienia realizacji praw i obowiązków zarówno kupującego, jak i sprzedającego. Dane przetwarzane z tych powodów nie będą przetwarzane dłużej niż 10 lat od zawarcia umowy kupna. Jeżeli dane osobowe przetwarzane są na podstawie rejestracji do newslettera lub założenia konta użytkownika, dane będą przetwarzane do czasu cofnięcia przez Ciebie zgody na przetwarzanie danych osobowych w tych celach lub w inny sposób poinformujesz nas, że nie chcesz już przetwarzać Twoje dane. Dane osobowe będą przetwarzane w formie elektronicznej w sposób zautomatyzowany lub w formie drukowanej w sposób niezautomatyzowany.

2.4 Komu przekazywane są dane osobowe?

Nie przekazujemy Twoich danych osobowych żadnej innej osobie bez poinformowania Cię o takiej możliwości przy ich pozyskiwaniu, chyba że potrzeba przekazania danych wynika z charakteru celu, w jakim zostały one przekazane. Te inne osoby mogą być reprezentowane przez przewoźników zewnętrznych i osoby zaangażowane w dostawę towarów lub świadczenie usług. Twoje dane osobowe są przekazywane takim osobom w minimalnym zakresie niezbędnym do dostawy towarów lub świadczenia usług. Jeżeli wykorzystujemy Twoje dane w celach marketingowych, możemy je przekazać osobie, która wykonuje dla nas te działania, ponownie tylko w zakresie niezbędnym do świadczonej usługi marketingowej.

Ceneo

Ceneo.pl może zbierać informacje za pośrednictwem programu Zaufane opinie oraz plików cookie o transakcjach realizowanych w e-sklepach prowadzonych przez Topforsport s.r.o. w celu zebrania danych o doświadczeniach klientów z tymi sklepami internetowymi.

Uczestnictwo klienta w ankiecie jest całkowicie dobrowolne i służy przekazaniu cennych informacji zwrotnych o naszych sklepach internetowych i produktach innym klientom. Jeśli chcesz skorzystać z ankiety, Ceneo.pl dostanie dane o aktualnie realizowanym zamówieniu (e-mail klienta, identyfikator zamówienia, identyfikatory produktów z zamówienia) a po dostarczeniu zakupionego towaru otrzymasz e-mail z Ceneo.pl z krótką ankietą.

Jeśli nie chcesz przekazywać swojej opinii, możesz po prostu zrezygnować z udziału w programie - w tym celu użyj pola wyboru w koszyku; Ceneo.pl nie pobierze Twoich danych transakcyjnych. Jeśli nie chcesz, aby Ceneo.pl wykorzystywał pliki cookies do zbierania dodatkowych danych, musisz odpowiednio ustawić swoją przeglądarkę internetową.

2.5 Jakie masz prawa w związku z przetwarzaniem danych osobowych?

W związku z przetwarzaniem Twoich danych osobowych przysługuje Ci szereg praw i uprawnień, z których możesz skorzystać w stosunku do administratora danych osobowych. Masz prawo dostępu do swoich danych osobowych przetwarzanych przez Topforsport s.r.o. oraz prawo do informacji o ich przetwarzaniu (informacje o celu przetwarzania, jakie dane o Tobie przetwarzamy, informacje o źródłach tych danych, informacje o odbiorcach tych danych). Informacje te zostaną Ci przekazane bez zbędnej zwłoki na żądanie, a także potwierdzenie, czy przetwarzamy jakiekolwiek dane osobowe o Tobie. Za udzielenie informacji o przetwarzaniu danych osobowych możemy zażądać rozsądnej opłaty, nieprzekraczającej kosztów niezbędnych do udzielenia informacji.

Masz również prawo do żądania sprostowania niedokładnych lub później zmienionych danych osobowych lub ich usunięcia lub wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania danych osobowych. Na podstawie Twojej pisemnej prośby usuniemy Twoje dane osobowe z bazy danych. Żądanie usunięcia danych osobowych powinno opierać się na jednej z podstaw określonych w art. 17 ust. 1 rozporządzenia. Do czasu podjęcia przez nas decyzji o poprawieniu lub usunięciu danych osobowych przysługuje Ci prawo żądania od nas ograniczenia przetwarzania danych, o których mowa.

Jeżeli przetwarzamy dane osobowe na podstawie Twojej zgody, masz prawo do cofnięcia tej zgody w dowolnym momencie. Jeśli ją cofniesz, nie ma to wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano przed cofnięciem zgody.

W przypadku, gdy przetwarzamy Twoje dane na podstawie naszego prawnie uzasadnionego interesu, jakim jest ich przetwarzanie, przysługuje Ci prawo wniesienia sprzeciwu wobec takiego przetwarzania i nie będziemy przetwarzać Twoich danych do czasu udowodnienia ważnych prawnie uzasadnionych powodów ich przetwarzania. Jeżeli naszym prawnie uzasadnionym interesem jest marketing bezpośredni, wniesienie sprzeciwu będzie oznaczało automatycznie zaprzestanie przetwarzania danych osobowych w tym celu.

Jeżeli podstawą prawną przetwarzania Twoich danych osobowych jest zgoda na ich przetwarzanie i odbywa się ono w sposób automatyczny, tj. np. poprzez automatyczne umieszczenie ich w bazie danych po ich wprowadzeniu w sklepie internetowym, masz prawo żądać, abyśmy Ci te dane podali w innym formacie do odczytu maszynowego.

Jeżeli uważasz, że nasza firma lub podmiot przetwarzający dane osobowe przetwarza Twoje dane osobowe niezgodnie z UODO lub Rozporządzeniem, możesz:

  • poprosić nas lub podmiot przetwarzający o wyjaśnienie
  • żądać od nas lub przetwarzającego usunięcia powstałej w ten sposób sytuacji - w szczególności może to być kwestia zablokowania, sprostowania, uzupełnienia lub zlikwidowania danych osobowych
  • wnieść skargę na takie przetwarzanie do Urzędu Ochrony Danych Osobowych

Chroniąc Twoje dane osobowe, dołożymy wszelkich starań, aby Ci pomóc. Jeśli jednak nie jesteś zadowolony z ugody, masz prawo skontaktować się z odpowiednimi organami, w szczególności z Urzędem Ochrony Danych Osobowych (www.uoou.cz), który nadzoruje ochronę danych osobowych w Czechach. Przepis ten nie wpływa na Twoje prawo do bezpośredniego kontaktu z Urzędem Ochrony Danych Osobowych w sprawie Twojej skargi.

3. Dalszy kontekst korzystania z usług sklepu internetowego Topforsport s.r.o.

3.1 Czym są pliki cookie i jak można wyrazić zgodę na ich wykorzystanie?

Cookies to pliki tekstowe przechowywane na komputerze lub innym urządzeniu elektronicznym każdej osoby odwiedzającej sklep internetowy, które umożliwiają np. analizę sposobu korzystania z niego przez odwiedzających. Witryny, które zapisały pliki cookie w przeglądarce użytkownika, będą mogły stwierdzić, czy użytkownik odwiedził już wcześniej daną witrynę, czy ma produkty w koszyku lub trwa wypełnianie formularza, a także czy jest zalogowany.

Przy pierwszym połączeniu z naszą witryną zostanie wyświetlony baner z prośbą o wyrażenie zgody na wykorzystanie plików cookie w naszej witrynie. Na podstawie zgody użytkownika korzystamy z analitycznych i marketingowych plików cookie, aby umożliwić optymalizację witryny i oferowanie użytkownikowi odpowiednich reklam. Użytkownik decyduje, czy zaakceptuje te pliki cookie i inne podobne techniki, wybierając przycisk "Akceptuj wszystko" na pasku plików cookie, czy też ustawiając zgodę na pliki cookie zgodnie z własnymi preferencjami i potrzebami, podając swoje zgody w bardziej szczegółowych ustawieniach. Udzielone zgody można zmienić w ten sam sposób w dowolnym momencie (np. za pomocą linku w stopce strony lub w bardziej szczegółowych ustawieniach), natomiast wycofanie zgody nie wpływa na zgodność z prawem przetwarzania opartego na zgodzie udzielonej przed jej wycofaniem.

3.2 Czy można całkowicie uniemożliwić przechowywanie plików cookie na komputerze użytkownika?

Użytkownik może zrezygnować z używania plików cookie w centrum preferencji, jak opisano powyżej, lub wybierając odpowiednie ustawienia w używanej przeglądarce internetowej. W tym celu warto skontaktować się z producentem przeglądarki internetowej. Całkowite odrzucenie plików cookie w ustawieniach przeglądarki może uniemożliwić pełne korzystanie ze wszystkich funkcji dostępnych na stronach sklepu internetowego. Niektóre z tych plików cookie są niezbędne do sprawnego działania. Jesteśmy uprawnieni do korzystania z tych niezbędnych plików cookie bez wyraźnej zgody użytkownika, dlatego w centrum preferencji nie ma opcji pozwalającej na ich odrzucenie. Jesteśmy jednak zobowiązani do informowania użytkowników o wykorzystywaniu tych plików cookie, co czynimy za pośrednictwem paska plików cookie i niniejszego dokumentu.

3.3 Kategorie plików cookie

Na naszej stronie internetowej stosujemy następujące kategorie plików cookie:

Funkcjonalne pliki cookie

Gromadzenie i przechowywanie tych plików cookie pomaga nam zapewnić prawidłową podstawową funkcjonalność naszej witryny. Przetwarzanie tych danych jest niezbędne np. do zapewnienia procesu rejestracji, logowania, zabezpieczenia witryny przed atakami, poprawy funkcjonalności witryny, dostosowania funkcjonalności, monitorowania szybkości ładowania strony itp. Bez tych danych witryna nie może prawidłowo funkcjonować, a zatem nie można odmówić jej udostępnienia.

Analityczne pliki cookie

Analityczne pliki cookie umożliwiają nam uzyskiwanie informacji o aktywności użytkowników na naszej stronie internetowej w czasie, co pozwala nam ulepszać naszą stronę internetową zgodnie z potrzebami użytkowników. Służą one na przykład do śledzenia, w jaki sposób użytkownicy powracają z czasem, skąd pochodzą, jakie są ich ulubione strony oraz w jaki sposób wchodzą w interakcje z różnymi elementami i funkcjami naszej witryny.

Marketingowe pliki cookie

Przetwarzanie danych z marketingowych plików cookie umożliwia nam wyświetlanie reklam na innych stronach internetowych. Są one również wykorzystywane do śledzenia reklam klikanych przez użytkowników lub działań podejmowanych przez nich po kliknięciu na reklamę. Przetwarzanie tych danych umożliwia nam również tworzenie i wyświetlanie reklam dostosowanych do potrzeb użytkownika.